ออกโต๊ะแนะนำและแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ • งานประชุมใหญ่สามัญปี 2561 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ขอเชิญร่วม  ออกโต๊ะแนะนำและแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์
ภายในงาน >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>-
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
-<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
.

.


.


.
Download More

• ใบสมัคร
   Download >
 
• แบบฟอร์มติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
  
Download >

• Floor Plan
  Download >

• กำหนดการ ~ ระเบียนวาระการประชุมสามัญประจำปี
  Download >.

.


Please Contact

 
คุณชยุตพงศ์   คุณจารุณี
02-345-1180   02-345-1180
086-329-1976   086-329-1976
chayutphongp@off.fti.or.th, chayutphong.fti@gmail.com   jaruneeh@off.fti.or.th, jaruneeh.fti@gmail.com

 


.
     FOLLOW US
     Like us & Share this page on FacebookGoogle+YouTube.

                 

.
 

วันที่จัดกิจกรรม : วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561
เวลา : 07.30 - 11.30 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ บริเวณส่วนจัดแสดง Business Matching (ด้านข้างห้องเพลนารี ฮอล์ล 1) โซนฝั่งเอเทรียม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ : Plenary Hall 1, Atrium Zone, Queen Sirikit National Convention Center - QSNCC
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณชยุตพงศ์
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: chayutphongp@off.or.th, chayutphong.fti@gmail.com
2. คุณจารุณี
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: jaruneeh@off.fti.or.th, jaruneeh.fti@gmail.com
 
Share