ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย | Seminar • INVESTMENT IN NEPAL
February 27, 2018
At Napalai Room, Dusit Thani Hotel, Bangkok
.
          
.
Organized & PR by :
.
              
.
.
.
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา ...
INVESTMENT IN NEPAL
โอกาสของนักลงทุนไทยในการขยายตลาดไปยัง เนปาล
.
.
.

Inter-Business
INVESTMENT
in NEPAL
.
Opportunities and Procedures in
Doing Business in Nepal

Reserve now
>>>>>>>>>


Attached Files
.
Application
  Download >

Agenda
  Download >

                                        
.
.
HIGHLIGHT
.
1  
Presentation
Why should
we do business

with Nepal?
by คุณกฤษณะ ศิวะกฤษณ์กุล

 
.
.
 
2
Overview
Why invest in Nepal
Opportunities
and Incentives

with Nepal?
.
โอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่าง
ภาคเอกชนไทยและเนปาล
โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค

อาทิ อาหารกระป๋อง อาหารแห้ง น้ำตาล
เครื่องดื่ม เครื่องสำอางประเภทต่างๆ
กระดาษ การก่อสร้าง และเสื้อผ้าและแฟชั่นดีไซน์ เป็นต้น

 
.
.
3  
PRIVATE
B2B
Business
Networking

.
พบกับนักธุรกิจจากหลากหลายภาคส่วน
ของเนปาล เพื่อหารือการทำธุรกิจ
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการค้าและการลงทุนในเนปาล
.
.
 
4
Dinner
Networking
host by
The Embassy Of Nepal
in Thailand
.
.
.
Contact us
For more information, Please Contact
------------------------------------------------------
| คุณลักขณา • คุณรัชฎากร • คุณพัชนิดา •คุณขนิษฐา
  Trade, Investment Promotion Department and Business Council
  The Federation of Thai Industries
  Tel. 02-345-1125, 1115, 1124
  Mobile. 086-329-1975
  E-mail: lakkhanat@off.fti.or.th, lakkhanat.fti@gmail.com, ratchadakorns@off.fti.or.th, ratchadakorns.fti@gmail.com, patchanidal@off.fti.or.th, patchanida.fti@gmail.com, kanitthas@off.fti.or.th
.
.
 
              
 
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
.

 
 

วันที่จัดกิจกรรม : 27 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา : 18.00 - 21.00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : At Napalai Room, Dusit Thani Hotel, Bangkok
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณลักขณา
  โทรศัพท์: 02-345-1125
  มือถือ: 086-329-1975
 
E-mail: lakkhanat@off.fti.or.th, lakkhanat.fti@gmail.com
2. คุณรัชฎากร
  โทรศัพท์: 02-345-1115
  มือถือ: 086-329-1975
 
E-mail: ratchadakorns@off.fti.or.th, ratchadakorns.fti@gmail.com
3. คุณพัชนิดา
  โทรศัพท์: 02-345-1124
  มือถือ: 086-329-1975
 
E-mail: ratchadakorns@off.fti.or.th, ratchadakorns.fti@gmail.com
 
Share