ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม การจัดคณะนักธุรกิจเยือน กรุงนิวเดลี - กัลกัตตา – กูวาฮาติ ประเทศอินเดีย
May 1-5, 2018
At New Delhi • Kolkata • Guwahati : INDIA
.
          
.
Organized by :                                                                                                   PR by :
.
                                             
.
.
.
ขอเชิญเข้าร่วม การจัดคณะนักธุรกิจเยือน ...
กรุงนิวเดลี • กัลกัตตา • กูวาฮาติ ประเทศอินเดีย
.
.

Inter-Business
BUSINESS 
O P P O R T U N I T I E S in
INDIA
New Delhi • Kolkata • Guwahati

Reserve now
>>>>>>>>>


Attached Files
.
Application
  Coming Soon

Agenda
  Coming Soon

                                        

 
.
.
Contact us
For more information, Please Contact
------------------------------------------------------
| คุณลักขณา • คุณรัชฎากร • คุณพัชนิดา •คุณขนิษฐา
  India Desk | โต๊ะดินเดีย
  Trade, Investment Promotion Department and Business Council
  The Federation of Thai Industries.
  Tel. 02-345-1120, 02-345-1115, 02-345-1118
  Mobile. 086-329-1975
  E-mail: lakkhanat@off.fti.or.th, lakkhanat.fti@gmail.com, ratchadakorns@off.fti.or.th, ratchadakorns.fti@gmail.com, patchanidal@off.fti.or.th, patchanida.fti@gmail.com, kanitthas@off.fti.or.th
.
.
 
              
 
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
.

 
 

วันที่จัดกิจกรรม : 1 - 5 เมษายน 2561 (5 วัน 4 คืน)
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ กรุงนิวเดลี - กัลกัตตา – กูวาฮาติ ประเทศอินเดีย
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณลักขณา
  โทรศัพท์: 02-345-1125
  มือถือ: 086-329-1975
 
E-mail: lakkhanat@off.fti.or.th, lakkhanat.fti@gmail.com
2. คุณรัชฎากร
  โทรศัพท์: 02-345-1120
  มือถือ: 086-329-1975
 
E-mail: ratchadakorns@off.fti.or.th, ratchadakorns.fti@gmail.com
3. คุณขนิษฐา
  โทรศัพท์: 02-345-1118
  มือถือ: 086-329-1975
 
E-mail: kanitthas@off.fti.or.th, kanittha.fti@gmail.com
 
Share