การจัดคณะนักธุรกิจเยือนรัฐเบงกอลตะวันตก ประเทศอินเดีย — กัลกาตา • ซิลลิกูรี • ดาร์จีลิ่ง
เลื่อนการจัดกิจกรรม : มีนาคม 2561
.
March, 2018
At STATE OF WEST BENGAL INDIA — Kolkata • Siliguri • Darjeeling
.
          
.
Organized by :                                                                                                       PR by :
.
                                             
.
.
.
ขอเชิญเข้างาน ...
การจัดคณะนักธุรกิจเยือนรัฐเบงกอลตะวันตก ประเทศอินเดีย
กัลกาตา • ซิลลิกูรี • ดาร์จีลิ่ง
.
.

Inter-Business
BUSINESS 
O P P O R T U N I T I E S in
STATE OF
WEST BENGAL
INDIA

Kolkata • Siliguri • Darjeeling

Reserve now
>>>>>>>>>


Attached Files
.
Application
  Coming Soon

Agenda
  Coming Soon

                                        

 
.
.
Contact us
For more information, Please Contact
------------------------------------------------------
| Ms. Lakkhana • Ms. Patchanida • Ms. Kanittha
  India Desk | โต๊ะดินเดีย
  Trade, Investment Promotion Department and Business Council
  The Federation of Thai Industries.
  Tel. 02-345-1120, 02-345-1115, 02-345-1118
  E-mail: lakkhanat@off.fti.or.th, lakkhanat.fti@gmail.com, patchanidal@off.fti.or.th, patchanida.fti@gmail.com, kanitthas@off.fti.or.th
.
.
 
              
 
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
.

 
 

วันที่จัดกิจกรรม : เลื่อนการจัดกิจกรรม : มีนาคม 2561
สถานที่จัดกิจกรรม : รัฐเบงกอลตะวันตก ประเทศอินเดีย — กัลกาตา • ซิลลิกูรี • ดาร์จีลิ่ง
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณลักขณา
  โทรศัพท์: 02-345-1120
  มือถือ: 086-329-1975
 
E-mail: lakkhanat@off.fti.or.th, lakkhanat.fti@gmail.com
 
Share