ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย | Seminar • Business Opportunities in Turkey – In-depth and straightforward guide to doing business with Turkey
.
December 7, 2017
At Conference Room 1, The Federation of Thai Industries
    Zone C, 4 Fl., Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok
.
          
.
Organized & PR by :
 
               
.
.
ขอเชิญเข้างาน ... ฟรี…ไม่มีค่าใช้จ่าย
.
.

Seminar
BUSINESS 
O P P O R T U N I T I E S
TURKEY
In-depth and straightforward
guide to Doing business with Turkey

 

HIGHLIGHT
>>>>>>>>>


DOING
HOW TO DO AN INVESTMENT
IN TURKEY

• Important zone/area
• Type of industries/ business
• Incentives from the government

OVERVIEW on
TURKEY Export and Import

HOW TO

SET UP COMPANY IN TURKEY
• Information
• Taxation
• Incentives


Advantages and Obstacle

Experience Sharing on
Doing Business in TURKEY


Q & A

 
.
Attached  files  
Application
Agenda
.
.
.
Contact us
For more information, Please Contact
------------------------------------------------------
| Ms. Lakkhana • Ms. Patchanida • Ms. Kanittha
  Business Matching Unit
  Trade, Investment Promotion Department and Business Council
  The Federation of Thai Industries.
  Tel. 02-345-1120, 02-345-1115, 02-345-1118
  E-mail: lakkhanat@off.fti.or.th, lakkhanat.fti@gmail.com, patchanidal@off.fti.or.th, patchanida.fti@gmail.com, kanitthas@off.fti.or.th
.
.
 
              
 
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
.

 
 
วันที่จัดกิจกรรม : 7 ธันวาคม 2560
เวลา : 14.00 – 16.00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้องประชุม ส.อ.ท. 1 | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โซน C ชั้น 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คลองเตย กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณลักขณา
  โทรศัพท์: 02-345-1120
  มือถือ: 086-329-1975
 
E-mail: lakkhanat@off.fti.or.th, lakkhanat.fti@gmail.com
 
Share