อบรม & เจรจาธุรกิจ กับ 7-ELEVEN | Training & Business Matching with 7-ELEVEN


อบรม & เจรจาธุรกิจ
    TRAINING & BUSINESS MATCHING      
.
                     WITH


___________

จัดโดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)___________

Download More
• ใบสมัครกิจกรรม Download >
• กำหนดการ Download >
• เรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) Learn more >


___________

Press Contacts
คุณวรรณชนก คุณจารุณี  
02-345-1132 02-345-1180  
086-329-1978 086-329-1976  
business_matching@off.fti.or.th jaruneeh@off.fti.or.th, jaruneeh.fti@gmail.com  

 


     FOLLOW US
     Like us & Share this page on Facebook, Google+, YouTube.

                    

 

jaruneeh@off.fti.or.th, jaruneeh.fti@gmail.com

วันที่จัดกิจกรรม : 4 ตุลาคม 2560
เวลา : 08.00 - 12.00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ ห้อง Meeting Room 1 โซน B ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณวรรณชนก
  โทรศัพท์: 02-345-1132
  มือถือ: 086-329-1978
 
E-mail: business_matching@off.fti.or.th
2. คุณจารุณี
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: jaruneeh@off.fti.or.th, jaruneeh.fti@gmail.com
 
Share