การสื่อสารอีเมล์ภาษาอังกฤษทางธุรกิจที่สัมฤทธิ์ผลและประทับใจ รุ่นที่ 10 | โดย อาจารย์ธัญมัย ทรงอธิกมาศ


Training & Workshop
การสื่อสารอีเมล์ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
ที่สัมฤทธิ์ผลและประทับใจ รุ่นที่ 10

_________________________________________
.
. Effective and Impressive 
  English E-mail Communication #10


................................................................................................................................................
โดย อาจารย์ธัญมัย ทรงอธิกมาศ___________

Download More

• ใบสมัครกิจกรรม
  
Download >


• กำหนดการ
  
Download >___________

Please Contact
คุณฐานะพัฒน์ คุณนิศาชล
02-345-1124 02-345-1118
086-329-1977 086-329-1977
thahnaphatp@off.fti.or.th, thahnaphat.fti@gmail.com nisachons@off.fti.or.th, nisachon.fti@gmail.com

 


     FOLLOW US
     Like us & Share this page on Facebook, Google+, YouTube.

                    
fdsa
วันที่จัดกิจกรรม : 19 กันยายน 2560
เวลา : 08.30 - 16.30 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คลองเตย กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณฐานะพัฒน์
  โทรศัพท์: 02-345-1124
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: thahnaphatp@off.fti.or.th, thahnaphat.fti@gmail.com
2. คุณนิศาชล
  โทรศัพท์: 02-345-1118
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: nisachons@off.fti.or.th, nisachon.fti@gmail.com
 
Share