ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนา เปิดใจ รมต. อุตสาหกรรมเมียนมาร์ • โอกาสการลงทุนและการเป็นหุ้นส่วนพัฒนารัฐวิสาหกิจในเมียนมา
ด่วน!   ปิดรับสมัครก่อน 18 ส.ค. 60 (ที่นั่งจำนวนจำกัด)


.
Seminar (ดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ).
เปิดใจ
รมต. อุตสาหกรรมเมียนมา

โอกาสการลงทุนและการเป็นหุ้นส่วนพัฒนา
รัฐวิสาหกิจในเมียนมา

.


___________

Target Industries :
Textile Factories, Ginning Factories, Dyeing and Printing Factory, Steel Mill,
Pharmaceutical Raw Factory, Cement Factory, Horse & Sheep Breeding Farm,
Agri-Machinery Factory, Printing Factory, Paper Mill, Asbestos Sheet Factory,
H2O2 Factory, HV Ceramic Insulator Factory, LED Workshop, Palm-Oil Factory,
PP Woven Bag Factory, PVC Wire Factory, Rubber Factory, Solar Factory,
Turbine Factory, Tyre Factory และผู้ประกอบการทั่วไปที่สนใจลงทุนในเมียนมา
___________
.
Download More
.
• ใบสมัครกิจกรรม
 
Download >
.

• กำหนดการ
 
Download >


___________

Please Contact
.
 
คุณฐานะพัฒน์   คุณนิศาชล
02-345-1124   02-345-1118
086-329-1977   086-329-1977
thahnaphatp@off.fti.or.th, thahnaphat.fti@gmail.com   nisachons@off.fti.or.th,
nisachon.fti@gmail.com

 

.
     FOLLOW US
     Like us & Share this page on FacebookGoogle+YouTube.

                 

.
 

วันที่จัดกิจกรรม : 22 สิงหาคม 2560
เวลา : 17.30 – 21.30 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ Ballroom 1 ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท 31 กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณฐานะพัฒน์
  โทรศัพท์: 02-345-1124
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: thahnaphatp@off.fti.or.th, thahnaphat.fti@gmail.com
2. คุณนิศาชล
  โทรศัพท์: 02-345-1118
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: nisachons@off.fti.or.th, nisachon.fti@gmail.com
 
Share