ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิจัย NANOTEC - อุตสาหกรรมยา อาหารเสริม และเครื่องสำอางBM Privileges
Open House Network 
| ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ศึกษาดูงาน... ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) ภาคอุตสาหกรรมยา อาหารเสริมและเครื่องสาอาง
ภาคอุตสาหกรรมยา อาหารเสริมและเครื่องสำอาง

** ปิดรับสมัคร  : 21 ส.ค. 2560 **
หรือเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน

( รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน )


___________


• ใบสมัครกิจกรรม
  Download >• กำหนดการ
  
Download >


• แผนที่
  
Download >

___________
.
เกี่ยวกับ ...
.

.

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
Learn more>
___________

Please Contact
   
คุณพิทวัส    คุณจารุณี    
02-345-1115   02-345-1180    
086-329-1978   086-329-1976    
pittawatj@off.fti.or.th   jaruneeh@off.or.th    

 

.
     FOLLOW US
     Like us & Share this page on FacebookGoogle+YouTube.

                 

.
 
   

วันที่จัดกิจกรรม : 25 สิงหาคม 2560
เวลา : 12.30 - 17.00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ ห้อง Board Room TSP CC- 402 อาคารศูนย์ประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณพิทวัส
  โทรศัพท์: 02-345-1115
  มือถือ: 086-329-1978
 
E-mail: pittawatj@off.fti.or.th
2. คุณจารุณี
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: jaruneeh@off.fti.or.th
 
Share