ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “120 ปี ไทย-รัสเซีย เปิดประตูการค้า การลงทุนสู่รัสเซียตะวันออกไกล”

Seminar 
.

“120 ปี ไทย-รัสเซีย เปิดประตูการค้า การลงทุนสู่รัสเซียตะวันออกไกล”


.

จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สภาธุรกิจไทย-รัสเซีย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
.

.

.

Download More

• สมัครกิจกรรม
  
   ONLINE >


• กำหนดการ
  

   
Download >วันที่จัดกิจกรรม : วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560
เวลา : 9.00 – 15.00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ ห้องบอลรูม 2 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณขนิษฐา โสภักดี
  โทรศัพท์: 02-345-1118
  มือถือ: 086-329-1975
 
E-mail: kanitthas@off.fti.or.th,kanittha.fti@gmail.com
2. คุณณัฐวัตร ก๋งแก้ว
  โทรศัพท์: 02-507-8193
  มือถือ:
 
E-mail: eu.ditp@gmail.com
3. คุณณัฐกฤตา ประจงบัว
  โทรศัพท์: 02-507-8188
  มือถือ:
 
E-mail: eu.ditp@gmail.com
 
Share