การจัดคณะผู้แทนภาคเอกชนเยือน... ประเทศเวียดนาม และประเทศกัมพูชา

.
Inter - Business Matching
.

การจัดคณะผู้แทนภาคเอกชนเยือน...
ประเทศเวียดนาม และประเทศกัมพูชา

Thailand - Vietnam - Cambodia
Business Trade and Investment Networking

.
.

.

จัดโดย 
สายงานส่งเสริมการค้าชายแดนฯ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


___________
.
Download More
.
• ใบสมัครกิจกรรม
   Download >
.

• กำหนดการ
   Download >


___________

Please Contact
 
คุณพินิจ   คุณอิทธินันท์
02-345-1127   02-345-1127
083-865-8409   083-865-8409
phinits@off.fti.or.th   itthinant@off.fti.or.th

 

.
     FOLLOW US
     Like us & Share this page on FacebookGoogle+YouTube.

                 

.
 
วันที่จัดกิจกรรม : 8 - 11 สิงหาคม 2560 (4 วัน 3 คืน)
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณพินิจ
  โทรศัพท์: 02-345-1127
  มือถือ: 083-865-8409
 
E-mail: phinits@off.fti.or.th
2. คุณอิทธินันท์
  โทรศัพท์: 02-345-1127
  มือถือ: 083-865-8409
 
E-mail: itthinant@off.fti.or.th
 
Share