ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนา The 26th Joint Economic Cooperation Meeting between CIECA • F.T.I.


Seminar • Meeting
.

The 26th Joint Economic Cooperation Meeting between
CIECA • F.T.I.
.

.
Chinese International Economic Cooperation Association
& The Federation of  Thai Industries

.

.

Organizers: Taipei Computer Association (TCA) and
The Thai-Taiwan Business Association (TTBA)


___________

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา (Presentations Download)

•   "Digital Economy for Thailand 4.0"
    by Mr. Chatchai  Khunpitiluck, VP Digital Economy Promotion Agency,
    Ministry of Digital Economy and Society
    
Download >

  "Industry 4.0 & Thailand 4.0"
    by Ph.D. Katiya Greigarn, Vice Chairman of F.T.I.,
    and Managing Director of KV Electronic Co.,Ltd.

     Download >


•   "Accelerating Industry 4.0 with iFactory SRP
    (Solution Ready Platform)"

    by Mr. Chotivate Pheanphobsuk, IIoT Sales Manager,
    Advantech Corporation (Thailand) Co., Ltd.

     Download >

•   "Smart City"
    by Mr. Suradech Taweesaengsakulthai, President
    and CEO of Cho Thavee Public Company Limited.

     Download >

•   "From ETC to Smart Transortation"
    by Vice President Richard Wu,
    Far Eastern Electronic Toll Collection Co. (FETC)

     Download >

•   "Thailand ICT Perspective and Growth Opportunities"
    by Mr. Pranontha Titavunno, Chairman of ICT Industrial Club, F.T.I.

     Download >

•   "2017 Taiwan ICT Introduction"
    by Chief Delegate of the Taipei Computer Association (TCA)
    Mr. Perry W. Chyau, Chairman, Cross-Straight Smart City Alliance
    CEO, Chiahui Group/Knovia Group

     Download >

•   "TFTC Overview"
    by Mr. Amarit Franssen, CMO of AppMan
     Download >

•   "A Reachable Future of e-Commerce"
    by Chief Operating Officer Sam Tsai, PChome Thailand Co.,Ltd.

     Download >

___________
.

Download More

• ใบสมัครกิจกรรม
  
   Download >


• กำหนดการ
 

  
Download >


• Taiwan Delegation List
  

   
Download >


___________

Please Contact
   
Ms.Ausnee   Ms.Kanittha   Ms.Jarunee
02-345-1132   02-345-1118   02-345-1180
086-329-1978   086-329-1975   086-329-1976
ausneew@off.fti.or.th, ausneew.fti@gmail.com   kanitthas@off.fti.or.th, kanittha.fti@gmail.com   jaruneeh@off.fti.or.th, jaruneeh.fti@gmail.com
.
     FOLLOW US
     Like us & Share this page on Facebook, Google+, YouTube.

                

.

วันที่จัดกิจกรรม : 16 มิถุนายน 2560
เวลา : 08.30 – 17.30 Hrs.
สถานที่จัดกิจกรรม : At Ballroom, 4th Floor, Radisson Blu Plaza Bangkok Hotel
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณอุษณีย์
  โทรศัพท์: 02-345-1132
  มือถือ: 086-329-1978
 
E-mail: ausneew@off.fti.or.th, ausneew.fti@gmail.com
2. คุณขนิษฐา
  โทรศัพท์: 02-345-1118
  มือถือ: 086-329-1975
 
E-mail: kanitthas@off.fti.or.th, kanittha.fti@gmail.com
3. คุณจารุณี
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: jaruneeh@off.fti.or.th, jaruneeh.fti@gmail.com
 
Share