ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิจัย NANOTEC - อุตสาหกรรมยา อาหารเสริม และเครื่องสำอางBM Privileges
Open House Network 
| ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ศึกษาดูงาน... ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) ภาคอุตสาหกรรมยา อาหารเสริมและเครื่องสาอาง
ภาคอุตสาหกรรมยา อาหารเสริมและเครื่องสำอาง

** ปิดรับสมัคร  : 23 มิ.ย. 2560 **
หรือเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน

( รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน )


___________


• ใบสมัครกิจกรรม
  Download >• กำหนดการ
  
Download >


• แผนที่
  
Download >

___________
.
เกี่ยวกับ ...
.

.

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
Learn more>
___________

Please Contact
   
คุณวทันยา   คุณณัฐพงศ์   คุณจารุณี
02-345-1125   02-345-1117   02-345-1180
086-329-1978   086-329-1978   086-329-1976
watanyap@off.fti.or.th   nattaphongc@off.fti.or.th, nattaphong.fti@gmail.com   jaruneeh@off.fti.or.th, jaruneeh.fti@gmail.com

 

.
     FOLLOW US
     Like us & Share this page on FacebookGoogle+YouTube.

                 

.
 

วันที่จัดกิจกรรม : 29 มิถุนายน 2560
เวลา : 12.30 - 17.00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ ห้อง Board Room TSP CC-402 อาคารศูนย์ประชุม อุทยานวิทยาศาตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณวทันยา
  โทรศัพท์: 02-345-1125
  มือถือ: 086-329-1978
 
E-mail: watanyap@off.fti.or.th
2. คุณณัฐพงศ์
  โทรศัพท์: 02-345-1117
  มือถือ: 086-329-1978
 
E-mail: nattapongc@off.fti.or.th
3. คุณจารุณี
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: jaruneeh@off.fti.or.th
 
Share