ขอเชิญเข้าร่วมออกบูธและเจรจาธุรกิจ งานแสดงสินค้า • Thai Trade Exhibition Oman 2017
.
.
              
.
.
.

งานแสดงสินค้า
THAILAND TRADE
Exhibition Oman 2017
ณ กรุงมัสกัต รัฐสุลต่านโอมาน
.

.
กิจกรรม :
ออกบูธแสดงสินค้า • Exhibition Booth

.

.
จำหน่ายสินค้า ( ปลีก ) • Public Day
.

.

เจรจาธุรกิจ • Business Matching
.

.

ศึกษาลู่ทางการค้า • Survey Marketing

.
.

.
*** ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบินอาจปรับราคาสูงขึ้นเมื่อใกล้วันเดินทาง ***
ทางสภาอุตสาหกรรมฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บราคาส่วนต่างที่เพื่ม

.

 

 

Download More
.

ใบสมัครกิจกรรม

Download >


.

กำหนดการ
Download >
.


รายละเอียดข้อมูลกิจกรรมการเจรจาการค้าธุรกิจ ณ รัฐสุลต่านโอมาน
Download >
.


___________

Please Contact
 
คุณดาริกา   คุณนวรัตน์
02 -728 7700-1 ต่อ 128   02-345-1125
081-899-6126   086-329-1978
contact@vegainter.com   nawaratp@off.fti.or.th, nawarat.fti@gmail.com

 

.
     FOLLOW US
     Like us & Share this page on Facebook, Google+, YouTube.

                

.
วันที่จัดกิจกรรม : ระหว่างวันที่ 8 - 15 พฤษภาคม 2560
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ กรุงมัสกัต รัฐสุลต่านโอมาน
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณดาริกา
  โทรศัพท์: 02 -728 7700-1 ต่อ 128
  มือถือ: 081-899-6126
 
E-mail: contact@vegainter.com
2. คุณนวรัตน์
  โทรศัพท์: 02-345-1125
  มือถือ: 086-329-1978
 
E-mail: nawaratp@off.fti.or.th, nawarat.fti@gmail.com
 
Share