การสร้างกลยุทธ์เชิงรุกทางธุรกิจของผู้ประกอบการสมัยใหม่ • Creating a Proactive Business Strategy of Modern Entrepreneurs
ด่วน!! PROMOTION
สมัครเข้าร่วมงาน 2 ท่าน ฟรีท่านที่ 3

รับจำนวนจำกัดเพียง 10 ท่านเท่านั้น


Training
.
การสร้างกลยุทธ์เชิงรุกทางธุรกิจ
ของ #ผู้ประกอบการสมัยใหม่
-------------------------------------------
Creating a Proactive Business Strategy
for Business Leadership of Modern Entrepreneurs
.

.

บรรยายโดย
.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์
.

.

.
หลักสูตรนี้จะเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
และสามารถกำหนดกลยุทธ์ เพื่อนำมาสู่การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
เกิดผลการดำเนินงานอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจ


.
.
___________

.

Download More

• ใบสมัครกิจกรรม
  
   Download >


• กำหนดการ
  
  
Download >___________

Please Contact
 
คุณฐานะพัฒน์   คุณนิศาชล
02-345-1124   02-345-1118
086-329-1977   086-329-1977
yutthawatp@off.fti.or.th, yutthawat.fti@gmail.com   nisachons@off.fti.or.th,
nisachon.fti@gmail.com

 

.
     FOLLOW US
     Like us & Share this page on Facebook, Google+, YouTube.

                

.

วันที่จัดกิจกรรม : 26 มิถุนายน 2560
เวลา : 08.30 – 16.30 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ ห้องเอกมัย ชั้น 8 โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณนิศาชล
  โทรศัพท์: 02-345-1118
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: nisachons@off.fti.or.th, nisachon.fti@gmail.com
2. คุณฐานะพัฒน์
  โทรศัพท์: 02-345-1124
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: yutthawatp@off.fti.or.th, yutthawat.fti@gmail.com
 
Share