ขอเชิญร่วมออกบูธ...ภายในงาน Intercare Asia 2017 |• F.T.I.Pavilion Zone •| งานแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี สินค้าและบริการด้านสุขภาพ เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
ขอเชิญร่วมออกบูธ... ภายในงาน
.

.
------------------------------------
F.T.I.
Pavilion Zone
------------------------------------
งานแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี สินค้าและบริการด้านสุขภาพ
เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

 

___________
.

Download More

• ใบสมัครกิจกรรม
    Download >
 
• Brochure ICA2017
 
Download >

Floor Plan | F.T.I. Pavilion Zone
  Download >

.
• ข้อมูลการจัดงานปีที่ผ่านมา
  POST REPORT 2016 Innovation for Social Equality
 
Download >


ข้อมูลสำหรับ ผู้เข่าร่วมออกบูธแสดงสินค้า

• Exhibitor Manual : Intercare Asia 2017 และหมายเลข Booth
    Download >

• F.T.I. Pavilion Standard Booth
    Download >

5 MAIN SECTORS

.
.  
HOME CARE
Mobility equipment (Wheelchairs, Walker, Canes)
• Infection Prevention products/Air cleaner /Humidifier
• Toilet / Diaper related
• Daily living aids Sports and recreation goods
• Bed related Pressure sore prevention product
• Clothes changing aids, Safety helmets & wigs
• Bathing equipment
.  
REHABILITATION
Rehabilitation and care prevention products Oral care
• Mobility equipment (Lifts) Assist robots, Power suits
.  
MEDICAL TOURISM
Spa
• Fitness
• Thai Massage
.  
SERVICES
Vehicles for disabled persons and related devices
• Welfare facilities/ home equipment
• Management info systems for home and institution
• Communication equipment
.  
SPECIAL NUTRITION
Food for blood pressure patients
• Food for diabetic patients
• Food for heart disease patients
• Thai, Chinese herb
• Ginseng
.

.

> เตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุได้อย่างสมบูรณ์แบบ
     ทั้งในแง่ของผู้บริโภค ผู้ประกอบการ รวมถึงมิติทางสังคม และ
     เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0
     ที่ต้องการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาให้ตรงจุดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพ


> รวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุและคนพิการ

> งานมีกิจกรรมหลัก 3 ส่วน คือ
      การจัดการแสดงสินค้า (Exhibition)
      การประชุมสัมมนา (Conference)
      การจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching)

> โลกเรากำลังก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุมากขึ้น
     จำนวนประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 65 ปี)
     กำลังจะเพิ่มขึ้นจาก 7% ในปี 2000
     เป็น 16% ในปี 2050
     หรือ ประมาณ 1.44 พันล้านคน
     ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนประชากรผู้สูงอายุมากกว่า
     จำนวนประชากรวัยเด็ก (อายุ 0-14 ปี)

.

___________

Please Contact
 
คุณจารุณี   คุณเอกชัย
02-345-1180   02-345-1123
086-329-1976   086-329-1975
jaruneeh@off.fti.or.th, jaruneeh.fti@gmail.com   aekachaikh@off.fti.or.th, aekachai.fti@gmail.com

 

.
     FOLLOW US
     Like us & Share this page on Facebook, Google+, YouTube.

                

.

วันที่จัดกิจกรรม : ระหว่างวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2560
เวลา : 10:00 - 19:00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : Hall 102 BITEC Bangkok, Thailand.
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณจารุณี
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: jaruneeh@off.fti.or.th, jaruneeh.fti@gmail.com
2. คุณเอกชัย
  โทรศัพท์: 02-345-1123
  มือถือ: 086-329-1975
 
E-mail: aekachaikh@off.fti.or.th, aekachai.fti@gmail.com
 
Share