การจัดคณะเดินทางเยือนสปป.ลาว ณ กรุงเวียงจันทน์ | Business Networking with LAOS 2017___________
 

Download More

• ใบสมัครกิจกรรม
  
Download >• กำหนดการ
 
Download >

___________

Please Contact
คุณอิทธินันท์
02-345-1127
089-133-2449
itthinant@off.fti.or.th

 

.
     FOLLOW US
     Like us & Share this page on Facebook, Google+, YouTube.

                

.

วันที่จัดกิจกรรม : ระหว่างวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2560
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณอิทธินันท์
  โทรศัพท์: 02-345-1127
  มือถือ: 089-133-2449
 
E-mail: itthinant@off.fti.or.th
 
Share