การทำธุรกิจออนไลน์ด้วย LINE@ (ไลน์แอด)
ปิดรับสมัคร
 


Seminar
การทำธุรกิจออนไลน์ด้วย ... 
LINE@ (ไลน์แอด) แอปพลิเคชัน เพื่อธุรกิจ SME
บริษัท ห้างร้าน และบุคคลทั่วไป
สามารถสร้าง Official Account เป็นของตนเอง
เพื่อติดต่อสื่อสาร, ส่งข้อมูลข่าวสารทั้งในเชิงส่วนบุคคล
และเชิงธุรกิจได้ตรงถึงเป้าหมายอย่างง่ายดาย


บรรยายโดย
คุณนันทิศา อัครเกษมพร
Assistant Manager LINE Company Thailand

และ
ทีมวิทยากร จาก Line AD (Thailand)


___________

Download More


• ใบสมัครกิจกรรม 

  

  


• กำหนดการ

   Download >___________

Please Contact
   
คุณนิศาชล   คุณฐานะพัฒน์   คุณจารุณี
02-345-1118   02-345-1124   02-345-1180
086-329-1977   086-329-1977   086-329-1976
nisachons@off.fti.or.th,
nisachon.fti@gmail.com
  yutthawatp@off.fti.or.th, yutthawat.fti@gmail.com   jaruneeh@off.fti.or.th, jaruneeh.fti@gmail.com

 

.
     FOLLOW US
     Like us & Share this page on Facebook, Google+, YouTube.

                

.

วันที่จัดกิจกรรม : 9 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา : 12.30 – 16.00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้อง Park View 1, 2 โรงแรม บลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว ชั้น 4 ซอยต้นสน เพลินจิต กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณนิศาชล
  โทรศัพท์: 02-345-1118
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: nisachons@off.fti.or.th, nisachon.fti@gmail.com
2. คุณฐานะพัฒน์
  โทรศัพท์: 02-345-1124
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: yutthawatp@off.fti.or.th, yutthawat.fti@gmail.com
3. คุณจารุณี
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: jaruneeh@off.fti.or.th, jaruneeh.fti@gmail.com
 
Share