อบรม & เจรจาธุรกิจ กับ CENTRAL FOOD RETAIL COMPANY LTD.


MODERN TRADE
อบรม & เจรจาธุรกิจ กับ CENTRAL FOOD RETAIL COMPANY LTD.
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
ประเภทสินค้า :

  • กลุ่มสินค้า OTOP
  • กลุ่มขนมและเครื่องดื่ม (Snack & Beverage)
  • กลุ่มอาหารสำเร็จรูปประเภทบรรจุห่อ (Packaged Food)
  • กลุ่มอาหารและเครื่องปรุงรส (Cooking)
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิว (Skin Care)
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม (Hair Care)
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากและฟัน (Oral Care )
___________

 

Download More

• ใบสมัครกิจกรรม

   Download >>


• กำหนดการ
   Download >>___________

Please Contact
   
คุณนวรัตน์   คุณสินีนาฏ   คุณจารุณี
02-345-1125   02-345-1120   02-345-1180
086-329-1978   086-329-1975   086-329-1976
nawaratp@off.fti.or.th, nawarat.fti@gmail.com   sineenatp@off.fti.or.th, sineenat.fti@gmail.com   jaruneeh@off.fti.or.th, jaruneeh.fti@gmail.com

 

.
     FOLLOW US
     Like us & Share this page on Facebook, Google+, YouTube.

                

.

วันที่จัดกิจกรรม : 21 มีนาคม 2560
เวลา : 13.00 - 17.00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้อง Boardroom 2, 4 โซน C ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณนวรัตน์
  โทรศัพท์: 02-345-1125
  มือถือ: 086-329-1978
 
E-mail: nawaratp@off.fti.or.th, nawarat.fti@gmail.com
2. คุณสินีนาฏ
  โทรศัพท์: 02-345-1120
  มือถือ: 086-329-1978
 
E-mail: sineenatp@off.fti.or.th, sineenat.fti@gmail.com
3. คุณจารุณี
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: jaruneeh@off.fti.or.th, jaruneeh.fti@gmail.com
 
Share