เชิญเข้าร่วม ออกคูหางานแสดงสินค้า TOP THAI BRANDS 2018 สุดยอดแบรนด์ไทย ก้าวไกลสู่สากล ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2561

 งานแสดงสินค้า
.
TOP THAI BRANDS 2018 
สุดยอดแบรนด์ไทย ก้าวไกลสู่สากล


ณ ประเทศกัมพูชา, สปป.ลาว, เมียนมา, เวียดนาม, จีน
และมาเลเซีย


..................................................................................................................................................................................
จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์
ร่วมจัดงานโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
                       สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
                       
และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย  ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Download >

   TOP THAI BRANDS 2018 | Fact Sheet Download >


.
   F.T.I. Member&BM Member
ใบสมัครสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (คลิกที่นี่) >>
ใบสมัครสมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ (คลิกที่นี่) >>
ข้อมูลสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม
TOP THAI BRANDS 2018..
 โลโก้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำหรับทำป้ายติดคูหา
  The Federation of Thai Industries Logo for Sign up Booth
  
Download Here > F.T.I. 50th Anniversary - The Federation of Thai Industries - Logo
  Download Here >

เงื่อนไขในการสมัครงาน Top Thai Brands 2018


พื้นที่เปล่า
1. จัดแบบคูหาพาวิลเลี่ยน (Pavilion) ให้สวยงาม (2 คูหาขึ้นไป ขั้นต่ำ 18 ตร.ม.)
2. ต้องทำการชำระค่ามัดจำคูหา 20,000 บาทต่อคูหา หลังจบงานจะทำการคืนเงินเต็มจำนวน
   (หากมีการขอยกเลิกจะทำการนำเงินมัดจำไปสร้างคูหามาตรฐาน)
3. ต้องยื่นขออนุมัติแบบพาวิลเลี่ยน ต่อ Organizer อย่างเป็นทางการของงาน ณ ประเทศนั้นๆ
    และต้องก่อสร้างให้ตรงตามแบบ (หากก่อสร้างไม่ตรงตามแบบจะไม่ทำการคืนเงินมัดจำ)
4. ติด LOGO 50 ปี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สามารถ Dowload File ได้ตามด้านบน)

คูหามาตรฐาน
1. 15,000 บาทต่อคูหา (คูหาละ 3*3 ม.หรือ 9 ตร.ม.)
2. ติด LOGO 50 ปี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
    (ทางสภาอุตสาหกรรมฯ จะทำการแจ้งแก่ Organizer ไว้ให้)
3. ทำการชำระเงินตามกำหนดวันที่แจ้ง หากชำระล่าช้าจะทำการตัดสิทธิ์ให้ผู้อื่นทันที
    โดยไม่ต้องแจ้งท่านล่วงหน้า


** ห้ามทิ้งคูหาต้องอยู่จัดแสดงสินค้าจนจบงาน
** สภาอุตสาหกรรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม
    และจัดสรรคูหาให้ตามความเหมาะสม
** การออกคูหาทั้งสองแบบ หากได้รับการคัดเลือกแล้วทำการยกเลิก

    จะมีค่าปรับจำนวน 15,000 บาทต่อคูหา (หากไม่ชำระจะไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ อีก)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก  Download Here >


     FOLLOW US
     Like us & Share this page on FacebookGoogle+YouTube.

                    

 

วันที่จัดกิจกรรม : กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2561
สถานที่จัดกิจกรรม : ประเทศกัมพูชา, สปป.ลาว, เมียนมา, เวียดนาม, จีน และมาเลเซีย
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณรัฐภูมิ
  โทรศัพท์: 02-345-1141
  มือถือ:
 
E-mail: ratthaphumv@off.fti.or.th
2. คุณธัญธร
  โทรศัพท์: 02-345-1127
  มือถือ:
 
E-mail: tanyatornc@off.fti.or.th
3. คุณนิศาชล
  โทรศัพท์: 02-345-1132
  มือถือ:
 
E-mail: nisachons@off.fti.or.th,nisachon.fti@gmail.com
 
Share