เชิญเข้าร่วม ออกคูหางานแสดงสินค้า TOP THAI BRANDS 2017 สุดยอดแบรนด์ไทย ก้าวไกลสู่สากล ระหว่างเดือนมีนาคม – สิงหาคม 2560

ปิดรับสมัคร : ประเทศ กัมพูชา เมียนมา และสปป.ลาวงานแสดงสินค้า
.
TOP THAI BRANDS 2017 
สุดยอดแบรนด์ไทย ก้าวไกลสู่สากล


ณ ประเทศกัมพูชา, เมียนมาร์, เวียดนาม, จีน และสปป.ลาว

..................................................................................................................................................................................
จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์
ร่วมจัดงานโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
                       สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
                       
และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย  ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Download >

   TOP THAI BRANDS 2016 | Fact Sheet Download >


.
   F.T.I. Member
ใบสมัครสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (คลิกที่นี่) >>
ข้อมูลสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม
TOP THAI BRANDS 2017..
โลโก้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำหรับทำป้ายติดคูหา
  The Federation of Thai Industries Logo for Sign up Booth
 
Download Here >F.T.I. 50th Anniversary - The Federation of Thai Industries - Logo
  Download Here >

สรุปภาพรวมงาน Top Thai Brands 2016 • F.T.I. Business Matching >


 


     FOLLOW US
     Like us & Share this page on FacebookGoogle+YouTube.

                    

วันที่จัดกิจกรรม : ระหว่างเดือนมีนาคม - สิงหาคม 2560
สถานที่จัดกิจกรรม : ประเทศกัมพูชา, เมียนมาร์, เวียดนาม, จีน และสปป.ลาว
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณนิศาชล
  โทรศัพท์: 02-345-1118
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: nisachons@off.fti.or.th, nisachon.fti@gmail.com
2. คุณเอกชัย
  โทรศัพท์: 02-345-1123
  มือถือ: 086-329-1975
 
E-mail: aekachaikh@off.fti.or.th,aekachai.fti@gmail.com
3. คุณขนิษฐา
  โทรศัพท์: 02-345-1118
  มือถือ: 086-329-1975
 
E-mail: kanitthas@off.fti.or.th, kanittha.fti@gmail.com
 
Share