Open House Network | ศึกษาดูงาน... ศูนย์ธุรกิจคาเฟ่อเมซอน (AICA) & สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน (OBA)


Open House Network
ศูนย์ธุรกิจคาเฟ่อเมซอน (AICA) และ
สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน (OBA) 
AICA   OBA
ศูนย์ธุรกิจเพื่อให้คนไทยได้รับการบริการและดื่มกาแฟไทยรสชาติดี ในราคาเข้าถึงได้
ตามมาตรฐานของคาเฟ่อเมซอน
  ศูนย์กลางการเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์
เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของธุรกิจน้ำมันผ่านห้องจำลองการเรียนรู้เสมือนจริง
     ___________
 

Download More

• ใบสมัครกิจกรรม
  
Download >• กำหนดการ
 
Download >
___________

Please Contact
 
คุณณัฐพงศ์   คุณจารุณี
02-345-1117   02-345-1180
086-329-1978   086-329-1976
nattaphongc@off.fti.or.th, nattaphong.fti@gmail.com   jaruneeh@off.fti.or.th, jaruneeh.fti@gmail.com

 

.
     FOLLOW US
     Like us & Share this page on Facebook, Google+, YouTube.

                

.

 

วันที่จัดกิจกรรม : 24 มกราคม 2560
เวลา : 07.00 – 17.30 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ศูนย์ธุรกิจคาเฟ่อเมซอน (AICA) และ สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน (OBA) ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณณัฐพงศ์
  โทรศัพท์: 02-345-1117
  มือถือ: 086-329-1978
 
E-mail: nattaphongc@off.fti.or.th, nattaphong.fti@gmail.com
2. คุณจารุณี
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: jaruneeh@off.fti.or.th, jaruneeh.fti@gmail.com
 
Share