การสื่อสารอีเมล์ภาษาอังกฤษทางธุรกิจที่สัมฤทธิ์ผลและประทับใจ รุ่นที่ 9


Training & Workshop
การสื่อสารอีเมล์ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
ที่สัมฤทธิ์ผลและประทับใจ รุ่นที่ 9

_________________________________________
.
. Effective and Impressive 
  English E-mail Communication #9


................................................................................................................................................
โดย อาจารย์ธัญมัย ทรงอธิกมาศ___________

Download More

• ใบสมัครกิจกรรม
  
Download >


• กำหนดการ
  
Download >___________

Please Contact
คุณยุทธวัฒน์ คุณนิศาชล
02-345-1124 02-345-1118
086-329-1975 086-329-1977
yutthawatp@off.fti.or.th, yutthawat.fti@gmail.com nisachons@off.fti.or.th, nisachon.fti@gmail.com

 


     FOLLOW US
     Like us & Share this page on Facebook, Google+, YouTube.

                    

วันที่จัดกิจกรรม : 24 พฤศจิกายน 2559
เวลา : 08.30 - 17.00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้อง Boardroom 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณยุทธวัฒน์
  โทรศัพท์: 02-345-1124
  มือถือ: 086-329-1975
 
E-mail: yutthawatp@off.fti.or.th, yutthawat.fti@gmail.com
2. คุณนิศาชล
  โทรศัพท์: 02-345-1118
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: nisachons@off.fti.or.th, nisachon.fti@gmail.com
 
Share