ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย | TEA TALK ฟังบรรยาย การค้าการลงทุนในศรีลังกา


ปิดรับสมัคร 21 กันยายน 2559 | หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน

รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่จัดกิจกรรม : วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559
เวลา : 10.00 – 11.30 น. (ลงทะเบียน 09.45 – 10.00 น.)
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ ห้องประชุม GS1 Room 2, ชั้น 3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน C สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณจารุณี
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: jaruneeh@off.fti.or.th
2. คุณขนิษฐา
  โทรศัพท์: 02-345-1118
  มือถือ: 086-329-1975
 
E-mail: kanitthas@off.fti.or.th
 
Share