สร้างเครือข่ายธุรกิจกับ MODERN TRADE IN MYANMAR และเยี่ยมชมงาน The 4th International Building & Construction, Electric Power & Renewable Energy and Mining Myanmar 2016
สร้างเครือข่ายธุรกิจ กับ...
MODERN TRADE IN MYANMAR
+
และเยี่ยมชมงาน

THE 4th INTERNATIONAL BUILDING & CONTRUCTION,
ELECTRIC POWER & RENEWABLE ENERGY
AND MINING MYANMAR 2016

..................................................................................................................................................................................
จัดโดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย___________

Download More

• ใบสมัครกิจกรรม
  
Download >


• กำหนดการ
  
Download >


.
  Company Profile Form* Download >


___________

Please Contact
คุณสุทธนา คุณนิศาชล
02-345-1180 02-345-1118
083-061-8361 086-329-1975
sutthanak@off.fti.or.th, sutthana.fti@gmail.com nisachons@off.fti.or.th, nisachon.fti@gmail.com

 


     FOLLOW US
     Like us & Share this page on Facebook, Google+, YouTube.

                    

 
วันที่จัดกิจกรรม : 12 - 14 ตุลาคม 2559
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณสุทธนา
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 083-061-8361
 
E-mail: sutthanak@off.fti.or.th, sutthana.fti@gmail.com
2. คุณนิศาชล
  โทรศัพท์: 02-345-1118
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: nisachons@off.fti.or.th, nisachon.fti@gmail.com
 
Share