สัมมนากฎหมาย การเงิน และโอกาสทางการค้าการลงทุน ใน สปป.ลาวสัมมนา...
กฎหมาย การเงิน และโอกาสทางการค้าการลงทุน
ใน สปป.ลาว

   ร่วมเสวนา โดย   
ผู้ทรงคุณวุฒิและมากประสบการณ์ในการทำธุรกิจ ใน สปป.ลาว

| คุณเศรษฐสุดา ตุลยธัญ

  ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การตลาด
 
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

| คุณวราวุธ มีสายญาติ
  นายกสมาคมนักธุรกิจไทยใน สปป.ลาว
 
สมาคมนักธุรกิจไทยใน สปป.ลาว

| คุณโกศิลป์ ภัทรธีรานนท์
 
กรรมการผู้จัดการ 
  บริษัท แอ็ดวานซ์ สเตนเลสสตีล จำกัด

 
..................................................................................................................................................................................
จัดโดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย___________

Download More
• ใบสมัครกิจกรรม  Download >
• กำหนดการ  Download >

___________

Please Contacts
คุณยุทธวัฒน์ คุณนิศาชล
02-345-1124 02-345-1118
086-329-1977 086-329-1977
yutthawatp@off.fti.or.th, yutthawat.fti@gmail.com nisachons@off.fti.or.th, nisachon.fti@gmail.com

 


     FOLLOW US
     Like us & Share this page on Facebook, Google+, YouTube.

                    

 

วันที่จัดกิจกรรม : 10 ตุลาคม 2559
เวลา : 08.30 - 13.30 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้อง Park View 1, 2 โรงแรม บลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว ชั้น 4 ซอยต้นสน เพลินจิต กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณยุทธวัฒน์
  โทรศัพท์: 02-345-1124
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: yutthawatp@off.fti.or.th, yutthawat.fti@gmail.com
2. คุณนิศาชล
  โทรศัพท์: 02-345-1118
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: nisachons@off.fti.or.th, nisachon.fti@gmail.com
 
Share