เจรจาธุรกิจ & ขยายโอกาสการค้าการลงทุนในศรีลังกา พร้อมร่วมงาน WORLD EXPORT DEVELOPMENT FORUM 2016
ศึกษาดูงาน...
เจรจาธุรกิจ & ขยายโอกาสการค้าการลงทุนในศรีลังกา

  พร้อมร่วมงาน    ..

WEDF
WORLD EXPORT DEVELOPMENT FORUM 2016

..................................................................................................................................................................................
จัดโดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย___________

Download More
• ใบสมัครกิจกรรม  Download >
• กำหนดการ  Download >

  Company Profile Form* Download >

___________

* หมายเหตุ
- ผู้ประกอบการที่ประสงค์เจรจาธุรกิจในงาน WEDF 2016
  และขอรับการสนับสนุนค่าที่พักในกรุงโคลัมโบ
  และส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบินจะต้องกรอก WEDF 2016
  B-2-B Company Profile Form


-
ผู้ประกอบการที่ผ่านการพิจารณาจาก International Trade Centre (ITC)
  และได้รับการสนับสนุนค่าที่พัก พร้อมส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบิน 25%
  จะต้องดำเนินการจองตั๋วเครื่องบินเอง
  โดยท่านจะได้รับรหัสสำหรับจองตั๋วเครื่องบินจากลิงค์ที่กำหนด


___________

Please Contacts
คุณจารุณี คุณณัฏฐา
02-345-1180 02-345-1141
086-329-1976 087-576-1150
jaruneeh@off.fti.or.th, jaruneeh.fti@gmail.com natthar@off.fti.or.th

 


     FOLLOW US
     Like us & Share this page on Facebook, Google+, YouTube.

                    

 
วันที่จัดกิจกรรม : 12 – 16 ตุลาคม 2559 | 5 วัน 3 คืน
สถานที่จัดกิจกรรม : กรุงโคลอมโบ ศรีลังกา
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณจารุณี
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: jaruneeh@off.fti.or.th
2. คุณณัฏฐา
  โทรศัพท์: 02-345-1141
  มือถือ: 087-576-1150
 
E-mail: natthar@off.fti.or.th
 
Share