Open House Network | ศึกษาดูงาน... บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) – IVL Groups
.


.
Open House Network | ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ศึกษาดูงาน... PET Preforms
                      
กระบวนการผลิตขวดน้ำดื่ม
                       พรีฟอร์มครบวงจร

.
                     • Wool Yarns
                      
เส้นด้ายขนสัตว์

.

                     • Solar Farm
                      
โรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์


บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

                                              
ณ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี..................................................................................................................................................................................
จัดโดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)___________

Download More

วันที่จัดกิจกรรม : 28 กันยายน 2559
เวลา : 06.00 – 18.00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณพิมพิพัฒ
  โทรศัพท์: 02-345-1117
  มือถือ: 086-329-1978
 
E-mail: pimpipats@off.fti.or.th, pimpipats.fti@gmail.com
2. คุณขจร วิชาโคตร
  โทรศัพท์: 02-345-1117
  มือถือ: 086-329-1978
 
E-mail: khajohnw@off.fti.or.th, khajohn.fti@gmail.com
 
Share