อบรม & เจรจาธุรกิจ กับ 7-ELEVEN | TRAINING & BUSINESS MATCHING WITH 7-ELEVEN
Training & Business Matching with 7-ELEVEN

.อบรม & เจรจาธุรกิจ
    TRAINING & BUSINESS MATCHING      
.
                     WITH


___________

จัดโดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)___________

Download More
• ใบสมัครกิจกรรม Download >
• กำหนดการ Download >
• เรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) Learn more >


___________

Press Contacts
คุณสินีนาฏ คุณวรมน คุณจารุณี
02-345-1120 02-345-1115 02-345-1180
086-329-1975 086-329-1975 086-329-1976
sineenatp@off.fti.or.th,
sineenat.fti@gmail.com
voramonn@off.fti.or.th, voramon.fti@gmail.com jaruneeh@off.fti.or.th, jaruneeh.fti@gmail.com

 


     FOLLOW US
     Like us & Share this page on Facebook, Google+, YouTube.

                    

 
วันที่จัดกิจกรรม : วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559
เวลา : 08.00 – 12.00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ ห้อง Ballroom 2 โรงแรม S31 (ซอยสุขุมวิท 31) กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณสินีนาฏ
  โทรศัพท์: 02-345-1120
  มือถือ: 086-329-1975
 
E-mail: sineenatp@off.fti.or.th, sineenat.fti@gmail.com
2. คุณวรมน
  โทรศัพท์: 02-345-1115
  มือถือ: 086-329-1975
 
E-mail: voramonn@off.fti.or.th, voramon.fti@gmail.com
3. คุณจารุณี
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: jaruneeh@off.fti.or.th, jaruneeh.fti@gmail.com
 
Share