Open House Network | ศึกษาดูงาน... บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) | ผู้นำในการผลิตสแตนเลสชนิดรีดเย็นในประเทศไทย มีชื่อเสียงมากกว่า 24 ปี
Open House Network |   ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ศึกษาดูงาน... บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน)
                     ผู้นำในการผลิตสแตนเลสชนิดรีดเย็นในประเทศไทย
                       มีชื่อเสียงมากกว่า 24 ปี
                      
ผู้ผลิตลวดเชื่อมสแตนเลสมิกและทิก
                           (Stainless Steel MIG and TIG Consumable)
                           และลวดเชื่อมสแตนเลสสำหรับเชื่อมท่อไอเสียยานยนต์
                           รายแรกและรายเดียวของไทย..................................................................................................................................................................................


  ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Download >

  กำหนดการ Download >

  เกี่ยวกับ บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน)
       
Learn more>


......................................................................................................................................................................................

FOLLOW US
Like us & Share this page on Facebook, Google+, YouTube.

             

วันที่จัดกิจกรรม : 24 สิงหาคม 2559
เวลา : 06.30 – 14.30 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณพิมพิพัฒ
  โทรศัพท์: 02-345-1117
  มือถือ: 086-329-1978
 
E-mail: pimpipats@off.fti.or.th, pimpipats.fti@gmail.com
2. คุณขจร
  โทรศัพท์: 02-345-1117
  มือถือ: 086-329-1978
 
E-mail: khajohnw@off.fti.or.th, khajohn.fti@gmail.com
 
Share