BM Events | สัมมนาฟรี! สำหรับสมาชิกฯ... กระแสการเมืองโลก : ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
                                             สัมมนา
 
 
        กระแสการเมืองโลก        
 

               ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
.

วิทยากรดร.มิ่งขวัญ ทองพฤกษา
                Chief Economist และผู้อำนวยการอาวุโส
                กลุ่มจัดการกองทุน บลจ. บัวหลวง

.

Download Attach file
.
| ใบสมัครเข้าร่วมสัมมนาฯ
 Download >
.
|
กำหนดการ
Download >

| เอกสารบรรยาย Download >.
----------------------------------------------------------------
.
ฟรี! 
สำหรับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

และสมาชิก Business Matching ( BM Platinum & BM Member )


รับจำนวนจำกัดเพียง 60 ท่านเท่านั้น | ฟรี!บริษัทละ 1 ท่าน

ปิดรับสมัคร
: วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559
.
----------------------------------------------------------------
วันที่จัดกิจกรรม : 1 สิงหาคม 2559
เวลา : 13.00-16.00
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้องประชุม สอท.1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชั้น 4 โซน C ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณสินีนาฏ
  โทรศัพท์: 02-345-1120
  มือถือ: 086-329-1975
 
E-mail: sineenatp@off.fti.or.th, sineenat.fti@gmail.com
2. คุณวรมน
  โทรศัพท์: 02-345-1115
  มือถือ: 086-329-1975
 
E-mail: voramonn@off.fti.or.th, voramon.fti@gmail.com
 
Share