ฟรีเพื่อสมาชิกเท่านั้น - ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "Conference on Investment promotion and Tourism development" วันที่ 5 ส.ค. 59 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ประชาสัมพันธ์ โดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

งานสัมมนา

Conference on Investment promotion and Tourism development

จัดโดย Viet Lao Thai Joint Stock Company

ประชาสัมพันธ์ โดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ดาว์นโหลด ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ดาว์นโหลด กำหนดการ
วันที่จัดกิจกรรม : 5 สิงหาคม 2559
เวลา : 12.30 – 17.10 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณยุทธวัฒน์
  โทรศัพท์: 02-345-1115
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: yutthawatp@off.fti.or.th,yutthawat.fti@gmail.com
2. คุณนิศาชล
  โทรศัพท์: 02-345-1118
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: nisachons@off.fti.or.th,nisachon.fti@gmail.com
 
Share