การสื่อสารอีเมล์ภาษาอังกฤษทางธุรกิจที่สัมฤทธิ์ผลและประทับใจ รุ่นที่ 8
Training by Business Matching
Effective and Impressive
ENGLISH E-mail
COMMUNICATION
Training & Workshop
การสื่อสารอีเมล์ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
ที่สัมฤทธิ์ผลและประทับใจ รุ่นที่ 8

Effective and Impressive English E-mail Communication #8

..................................................................................................................................................................................
โดย อาจารย์ธัญมัย ทรงอธิกมาศ


  ดาว์นโหลด ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

  ดาว์นโหลด กำหนดการ.......................................................................................................................................................................................

FOLLOW US
Like us & Share this page on Facebook, Google+, YouTube.

             

วันที่จัดกิจกรรม : 29 สิงหาคม 2559
เวลา : 08.30 - 17.00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณยุทธวัฒน์
  โทรศัพท์: 02-345-1124
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: yutthawatp@off.fti.or.th, yutthawat.fti@gmail.com
2. คุณนิศาชล
  โทรศัพท์: 02-345-1118
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: nisachons@off.fti.or.th, nisachon.fti@gmail.com
 
Share