BM Privileges - ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ - อุตสาหกรรมยา เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย ฟรี สำหรับสมาชิก) วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 – 17.00 น. (สวทช.)

** (ปิดรับสมัครแล้ว - 18Jul16) **

ด่วน! รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น

           
ดาวน์โหลดกำหนดการ คลิกที่นี่
             

ดาวน์โหลดใบสมัคร      คลิกที่นี่
             
            
วันที่จัดกิจกรรม : 26 กรกฎาคม 2559
เวลา : 13.00 - 17.00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้องประชุม CO-110 อาคารสำนักงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. พิมพิพัฒ
  โทรศัพท์: 02-345-1117
  มือถือ: 086-389-1978
 
E-mail: pimpipats@off.fti.or.th,pimpipats.fti@gmail.com
2. ขจร
  โทรศัพท์: 02-345-1117
  มือถือ: 086-389-1978
 
E-mail: khajohnw@off.fti.or.th,khajohn.fti@gmail.com
 
Share