สร้างเครือข่ายธุรกิจกับ MODERN TRADE และเยี่ยมชมงาน TOP THAI BRANDS 2016 - LAOS

INTER - Business Matching with Modern Trade & Visiting Top Thai Brands 2016
.
VIENTIANE, LAOS
สร้างเครือข่ายธุรกิจกับ MODERN TRADE
และเยี่ยมชมงาน TOP THAI BRANDS 2016 - LAOS

ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

..................................................................................................................................................................................
จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Download >
กำหนดการ Download >
Company Profile of Thai Supplier Download >.......................................................................................................................................................................................

FOLLOW US
Like us & Share this page on Facebook, Google+, YouTube.

             

วันที่จัดกิจกรรม : 28 – 30 มิถุนายน 2559 | 3 วัน 2 คืน
สถานที่จัดกิจกรรม : นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณสุทธนา
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 083-061-8361
 
E-mail: sutthanak@off.fti.or.th, sutthana.fti@gmail.com
2. คุณนิศาชล
  โทรศัพท์: 02-345-1118
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: nisachons@off.fti.or.th, nisachon.fti@gmail.com
 
Share