Open House Network | ศึกษาดูงาน... บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด | การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิกOpen House Network |   ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ศึกษาดูงาน... การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
                     ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิก

                                                   _____________________________________

บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้นำอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ในบ้านและครัวเรือน
พร้อมทั้งอุปกรณ์สุขภัณฑ์มาตรฐานเยอรมัน


..................................................................................................................................................................................


  ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Download >

  กำหนดการ Download >

......................................................................................................................................................................................

FOLLOW US
Like us & Share this page on Facebook, Google+, YouTube.

             

วันที่จัดกิจกรรม : 5 กรกฎาคม 2559
เวลา : 06.30 – 15.30 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ศูนย์โลจิสติกส์ บางนา อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณพิมพิพัฒ
  โทรศัพท์: 02-345-1117
  มือถือ: 086-329-1978
 
E-mail: pimpipats@off.fti.or.th, pimpipats.fti@gmail.com
2. คุณขจร วิชาโคตร
  โทรศัพท์: 02-345-1117
  มือถือ: 086-329-1978
 
E-mail: khajohnw@off.fti.or.th, khajohn.fti@gmail.com
 
Share