ขอเชิญร่วมกิจกรรม : อบรมและเจรจาธุรกิจ กับ OfficeMate วันศุกร์ที่ 24 มิ.ย. 2559 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย           


                               


FOLLOW US
Like us & Share this page 
on FacebookGoogle+YouTube,  
.
วันที่จัดกิจกรรม : วันศุกร์ที่ 24 มิ.ย. 2559
เวลา : 13.00 - 17.00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้อง Board Room 2, 4 ชั้น 3 โซนซี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. เอกพล
  โทรศัพท์: 02-345-1117
  มือถือ: 086-329-1978
 
E-mail: aekaphonc@off.fti.or.th, aekaphon.fti@gmail.com
2. คุณสินีนาฏ
  โทรศัพท์: 02-345-1120
  มือถือ: 086-329-1975
 
E-mail: sineenatp@off.fti.or.th, sineenat.fti@gmail.com
 
Share