Training | ทักษะการนำเสนอการขายอย่างมีชั้นเชิงระดับสูง สร้างแฟนพันธุ์แท้...สู่ผลกำไรที่ยั่งยืน | Effective Selling Skills
พิเศษสำหรับสุดยอดนักขาย
 
เข้าอบรมหลักสูตรสุดยอดนักขายของ อาจารย์วิไล พึ่งผล ครบทั้ง 3 หลักสูตร
ลดทันที 10% จากราคาในใบสมัคร
1. การสร้างสุดยอดนักขายทะลุเป้าหมายหลักล้าน รุ่นที่ 3
ใบสมัครและกำหนดการ | Download >
2. ทักษะการนำเสนอการขายอย่างมีชั้นเชิงระดับสูง...สร้างแฟนพันธุ์แท้...สู่ผลกำไรที่ยั่งยืน 
ใบสมัครและกำหนดการ | Download >
3. เทคนิคการเจรจาต่อรองของสุดยอดนักขาย (ปิดการขายอย่างสมบูรณ์) รุ่นที่ 2
ใบสมัครและกำหนดการ | Download >
Training
ทักษะการนำเสนอการขายอย่างมีชั้นเชิงระดับสูง
สร้างแฟนพันธุ์แท้...สู่ผลกำไรที่ยั่งยืน
.

.

EFFECTIVE
SELLING SKILLS


..................................................................................................................................................................................
โดย อาจารย์วิไล พึ่งผล
.
พิเศษ

กิจกรรมพัฒนาทักษะและเทคนิค
ที่สามารถนำไปปรับแผนการขายและปฏิบัติงานขายทันที

ด้วยเทคนิค - การสร้างคำถามด้วยการหาคำตอบภายใน 10 นาที
ก่อนเข้าพบ/ติดต่อลูกค้า เพื่อการเปลี่ยนแปลง
สู่เป้าหมายและผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น ในการสร้างยอดขายในปี 2559 เป็นต้นไป

กิจกรรมกลุ่ม
1. การจัดทำแผนการขายเชิงยุทธ์ศาสตร์แบบใหม่ (HPT MODEL)
2. การค้นหา Talent ของนักขายและนำไปใช้อย่างเกิดผลสำเร็จ (Theory U)
3. สร้างรูปแบบทางประวัติศาสตร์ของตลาดใหม่ๆ (Amazing Adult Journey)
ใบสมัครกิจกรรม Download >
กำหนดการ Download >


.......................................................................................................................................................................................

FOLLOW US
Like us & Share this page on Facebook, Google+, YouTube.

             


วันที่จัดกิจกรรม : 18 พฤษภาคม 2559
เวลา : 08.30 – 16.30 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณยุทธวัฒน์
  โทรศัพท์: 02-345-1124
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: yutthawatp@off.fti.or.th, yutthawat.fti@gmail.com
2. คุณนิศาชล
  โทรศัพท์: 02-345-1118
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: nisachons@off.fti.or.th, nisachon.fti@gmail.com
 
Share