ขอเชิญเข้าร่วมสร้างเครือข่ายธุรกิจกับ MODERN TRADE IN MYANMAR และเยี่ยมชมงาน TOP THAI BRANDS 2016 | MYANMAR


INTER Business Matching
.ขอเชิญเข้าร่วมสร้างเครือข่ายธุรกิจกับ
ขอเชิญเข้าร่วมสร้างเครือข่ายธุรกิจกับ
MODERN TRADE IN MYANMAR

และเยี่ยมชมงาน
TOP THAI BRANDS 2016 | MYANMAR

..................................................................................................................................................................................
จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


  ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Download >

  กำหนดการ Download >


.......................................................................................................................................................................................

FOLLOW US
Like us & Share this page on Facebook, Google+, YouTube.

             

วันที่จัดกิจกรรม : 24 – 26 มีนาคม 2559
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณสุทธนา
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 083-061-8361
 
E-mail: sutthanak@off.fti.or.th, sutthana.fti@gmail.com
2. คุณจารุณี
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: jaruneeh@off.fti.or.th, jaruneeh.fti@gmail.com
 
Share