ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม เยี่ยมชมงาน Top Thai Brands to Cambodia และจับคู่ธุรกิจ
ปิดรับสมัคร 25 มกราคม 2559
รับจำนวนจำกัด 15 ท่าน เท่านั้น
ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบินอาจปรับราคาสูงขึ้นเมื่อใกล้วันเดินทาง
ทางสภาอุตสาหกรรมฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บราคาส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น
 

-..
เยี่ยมชมงาน
.


.

Top Thai Brands to Cambodia
& Business Matching


จัดโดย Business Matching ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ สถาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยApplication | Agenda | Company Profile of Thai Supplier Form
ใบสมัครกิจกรรม Download >
กำหนดการ Download >
Company Profile of Thai Supplier Form Download >

วันที่จัดกิจกรรม : ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2559
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณสุทธนา
  โทรศัพท์: 02-345-1114
  มือถือ: 083-061-8361
 
E-mail: sutthanak@off.fti.or.th
2. คุณจารุณี
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: jaruneeh@off.fti.or.th, jaruneeh.fti@gmail.com
 
Share