สัมมนา "กฎหมายและแนวปฏิบัติเพื่อการลงทุนในประเทศเมียนมาร์" | วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
Promotion : สมัครก่อนสิ้นเดือนมกราคม
สมาชิก BM Platinum ฟรี 1 ท่าน ท่านต่อไปราคา 700 บาท
สมาชิก BM Member / BM VIP / สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ท่านแรกจ่ายเพียง 500 บาท
ท่านต่อไป 1,000 บาท
 


-
สัมมนา
กฎหมายและแนวปฏิบัติ
เพื่อการลงทุนในประเทศเมียนมาร์

โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านกฎหมายและการจัดตั้งบริษัทไทยในประเทศเมียนมาร์
คุณภาคภูมิ เวทย์วิทยานุวัฒน์
| คุณเทพรักษ์ ญาติทอง | คุณภูวดิท อัคราวนิช | คุณเกสรี นิติมนตรีApplication & Agendar Download
ใบสมัครกิจกรรม Download >
กำหนดการ Download >
วันที่จัดกิจกรรม : 15 กุมภาพันธ์ 2559
เวลา : 08.30 - 12.00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้อง Meeting Room 2 โซน A ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณยุทธวัฒน์
  โทรศัพท์: 02-345-1124
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: yutthawatp@off.fti.or.th, yutthawat.fti@gmail.com
2. คุณนิศาชล
  โทรศัพท์: 02-345-1118
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: nisachons@off.fti.or.th, nisachon.fti@gmail.com
 
Share