ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้า TOP THAI BRANDS 2016 สุดยอดแบรนด์ไทย ก้าวไกลสู่สากล ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2559


งานแสดงสินค้า
.
TOP THAI BRANDS 2016
สุดยอดแบรนด์ไทย ก้าวไกลสู่สากล


ณ ประเทศกัมพูชา (ปิดรับสมัคร), ฟิลิปปินส์, เมียนมาร์, เวียดนาม, จีน และสปป.ลาว

..................................................................................................................................................................................
จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์
ร่วมจัดงานโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
                       สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
                      
และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย  ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Download >

  TOP THAI BRANDS 2016 | Fact Sheet Download >

   Floor Plan

Cambodia    Download > (Exhibitors Floor Plan ดูด้านล่าง)
Philippines   Download > (Exhibitors Floor Plan ดูด้านล่าง)
Myanmar     Download > (Exhibitors Floor Plan ดูด้านล่าง)
Vietnam      Download > (Exhibitors Floor Plan ดูด้านล่าง)
China          Download > (Exhibitors Floor Plan ดูด้านล่าง)
Lao             Download > (Exhibitors Floor Plan ดูด้านล่าง)


.
   F.T.I. Member
ใบสมัครสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (คลิกที่นี่) >>
ข้อมูลสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม
TOP THAI BRANDS 2016..
โลโก้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำหรับทำป้ายติดคูหา
The Federation of Thai Industries Logo for Sign up Booth

Download Here >.
Cambodia

 • Floor Plan (For Exhibitors) Download >
 • Exhibitors Manual (Top Thai Brands - Cambodia) Download >
 • กฎระเบียบการก่อสร้างคูหาบนพื้นที่เปล่า Download >
 • หนังสือเชิญประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน TOP THAI BRANDS 2016 (CAMBODIA) Download >
 • ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (Logistics, Contact, Hotel…) Download >
 • โรงแรมที่พัก (แนะนำ) Download >
 • แบบ Form จ้างล่าม Download > 
 • หนังสืออำนวยความสะดวกในการขนสินค้าเข้าร่วมงาน Top Thai Brands ประเทศกัมพูชา Download >
   
  ภาพงานแสดงสินค้า | Cambodia
TOP THAI BRANDS 2016
  FACEBOOK
กด Like | Share | Download ภาพของท่าน บน Facebook
Click Here
 
PICASA

ดาวน์โหลดภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน
Download now >
TOP THAI BRANDS 2016


Philippines
 

 • Floor Plan (For Exhibitors) Download
 • Exhibitors Manual (Top Thai Brands - Philippines Download >
 • Form สั่งจองอุปกรณ์เพิ่มเติม OEDC (Official Exhibition & Design Contractor)  Download >
 • กฎระเบียบการก่อสร้างคูหาบนพื้นที่เปล่า Download > (รอข้อมูลจาก DITP)
 • หนังสืออำนวยความสะดวกในการขนสินค้าเข้าร่วมงาน Top Thai Brands ประเทศฟิลิปปินส์ Download >
 • ข้อกำหนดในการนำเข้าสินค้าอาหารเสริม เพื่อจำหน่ายในฟิลิปปินส์ Download >
 • บริษัทขนส่งสินค้า Top Thai Brands 2016 ฟิลิปปินส์  Download >
 • Exhibitor list (แยกประเภทสินค้า) Download >
 • Product Catalogue  Download >
 • MANUAL RULES  REGULATIONS 2016 (Upd 4Feb16) Download >
 • รายชื่อผู้ประกอบการที่เข้าร่วมออกงาน Top Thai Brands 2016 ประเทศฟิลิปปินส์  Download >
  ภาพงานแสดงสินค้า | Philippines
TOP THAI BRANDS 2016
  FACEBOOK
กด Like | Share | Download ภาพของท่าน บน Facebook
Click Here
 
PICASA

ดาวน์โหลดภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน
Download now >
TOP THAI BRANDS 2016

Myanmar

 • Floor Plan (For Exhibitors) Download > 
 • รายชื่อพร้อมหมายเลขคูหา Update  24-02-2016  Download > 
 • หนังสือเชิญประชุมเตรียมความพร้อม TTB Myanmar Download >
 • Exhibitor Manual TTB Myanmar (English Vershion) Download >
 • Exhibitor Manual TTB Myanmar (Thai Vershion) Download >
 • คู่มือบริษัทขนส่ง Aerocean  Download >
 • คู่มือบริษัทขนส่ง Budget Logistic  Download >
 • สรุปข้อมูลคู่มือผู้เข้าร่วมงาน Top Thai Brands 2016 ประเทศเมียนมาร์ Download >
 • Thai Exhibitor Facilitation Letter Download >
 • Exibitors Guidance for Top Thai Brands 2016 Download >
Slide Presentation กิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจกับ Modern Trade 2016 - Myanmar 24-26 มีนาคม 2559 
 • Slide บรรยาย วิทยากรจาก LS Horizon Myanmar Download >
 • Slide บรรยาย วิทยากรจาก Unithai Chin Myanmar Logistics Download >
 • Slide จากงาน Myanmar Opportunities Day (ข้อมูลเสริม) Download >

 

  ภาพงานแสดงสินค้า | MYANMAR
TOP THAI BRANDS 2016
  FACEBOOK
กด Like | Share | Download ภาพของท่าน บน Facebook
Click Here
 
PICASA

ดาวน์โหลดภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน
Download now >

TOP THAI BRANDS 2016

Vietnam

 • หนังสือเชิญประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน TOP THAI BRANDS 2016 (Vietnam) Download>
 • Exhibitor Manual Download>
 • หนังสืออำนวยความสะดวกในการขนสินค้าเข้าร่วมงาน Top Thai Brands ประเทศเวียดนาม Download
 • Floor Plan (For Exhibitors) Download > 
 • เลขที่คูหาและจำนวน Download > 

  ภาพงานแสดงสินค้า | VIETNAM
TOP THAI BRANDS 2016
  FACEBOOK
กด Like | Share | Download ภาพของท่าน บน Facebook
Click Here
 
PICASA

ดาวน์โหลดภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน
Download now >
TOP THAI BRANDS 2016

China

 • กำหนดการเข้าก่อสร้าง-ระเบียบการก่อสร้างบูธพื้นที่เปล่า TTB  2016 KUNMING Download>
 • ข้อมูลทั่วไป-อาคารจัดงาน Download > 
 • Exhibitor List TTB 2016 (Kunming) Download 
 • PLAN color 27-04-59 Download > 
 • EXHIBITORS MANUAL UPDATE 17-05-16 Download > 
 • แบบฟอร์มจ้างล่าม Download > 
   

  ภาพงานแสดงสินค้า | CHINA
TOP THAI BRANDS 2016
  FACEBOOK
กด Like | Share | Download ภาพของท่าน บน Facebook
Click Here
 
PICASA

ดาวน์โหลดภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน
Download now >
TOP THAI BRANDS 2016

Laos

 • หนังสือเชิญประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน TOP THAI BRANDS 2016 (Laos) Download >
 • EXHIBITORS MANUAL  Download 
 • อุปกรณ์เพิ่มเติม Download > 
 • Floor Plan (For Exhibitors) Download > 

 

  ภาพงานแสดงสินค้า | LAOS
TOP THAI BRANDS 2016
  FACEBOOK
กด Like | Share | Download ภาพของท่าน บน Facebook
Click Here
 
PICASA

ดาวน์โหลดภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน
Download now > 

FOLLOW US
Like us & Share this page on Facebook, Google+, YouTube.

             

วันที่จัดกิจกรรม : ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2559
สถานที่จัดกิจกรรม : ประเทศกัมพูชา, ฟิลิปปินส์, เมียนมาร์, เวียดนาม, จีน และสปป.ลาว
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณจารุณี
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: jaruneeh@off.fti.or.th,jaruneeh.fti@gmail.com
2. คุณนิศาชล
  โทรศัพท์: 02-345-1118
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: nisachons@off.fti.or.th, nisachon.fti@gmail.com
3. คุณสุทธนา
  โทรศัพท์: 02-345-1114
  มือถือ: 083-061-8361
 
E-mail: sutthanak@off.fti.or.th, sutthana.fti@gmail.com
 
Share