การจัดคณะผู้แทนภาคเอกชนเยือนประเทศกัมพูชา และเวียดนาม | One belt One Road THAILAND-CAMBODIA-VIETNAM Business Trade and Investment Networking


.
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
การจัดคณะผู้แทนภาคเอกชนเยือนประเทศกัมพูชา และเวียดนาม

One belt One
THAILAND - CAMBODIA - VIETNAM

Business Trade and Investment Networking
..................................................................................................................................................................................

ระหว่างวันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559
นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
และกรุงพนมเปญ-พระตะบอง-ปอยเปต ประเทศกัมพูชา


จัดโดย  สายงานส่งเสริมการค้าชายแดน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


  ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Download >
.
  กำหนดการ Download >
.
  Company Profile of Thai Supplier Form Download >.......................................................................................................................................................................................

FOLLOW US
Like us & Share this page on Facebook, Google+, YouTube.

             

วันที่จัดกิจกรรม : 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 (5 วัน 4 คืน)
สถานที่จัดกิจกรรม : นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม และกรุงพนมเปญ-พระตะบอง-ปอยเปต ประเทศกัมพูชา
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณมายเดียร์ รุจิรยศ
  โทรศัพท์: 02-345-1127
  มือถือ: 089-732-8898
 
E-mail: mydearr@off.fti.or.th
2. คุณสุทธนา การุณรังษี
  โทรศัพท์: 02-345-1114
  มือถือ: sutthanak@off.fti.or.th
 
E-mail: 083-061-8361
 
Share