ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเสวนา“ รัสเซีย : ตลาดใหม่ไทย..น่าลงทุน ” | RUSSIA & THAILAND : A NEW ATTRACTIVE MARKET FOR INVESTMENT
SEMINAR
RUSSIA & THAILAND
A NEW ATTRACTIVE MARKET FOR INVESTMENT
.

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเสวนา
 “ รัสเซีย : ตลาดใหม่ไทย..น่าลงทุน ”
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้อง Meeting Room 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
.
     
     
 
Document Files Download
     

.
Application Download >
 
.

Agendar
Thai Version Download >
English Version Download >

 
 


.......................................................................................................................................................................................

FOLLOW US
Like us & Share this page on Facebook, Google+, YouTube.

             

วันที่จัดกิจกรรม : 9 พฤศจิกายน 2558
เวลา : 08.30 – 12.00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้อง Meeting Room 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณขนิษฐา
  โทรศัพท์: 02-345-1118
  มือถือ: 086-329-1975
 
E-mail: kanitthas@off.fti.or.th, kanittha.fti@gmail.com
2. คุณวรมน
  โทรศัพท์: 02-345-1115
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: voramonn@off.fti.or.th, voramon.fti@gmail.com
 
Share