ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิก : สัมมนา Corporate & Family Wealth Solution วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00-15.30 น ณ ห้อง ส.อ.ท. 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บลจ.บัวหลวง


ใบสมัครกิจกรรม  
   FOLLOW US
Like us & Share this page on Facebook, Google+, YouTube


                   

วันที่จัดกิจกรรม : 13 พฤศจิกายน 2558
เวลา : 13.00-15.30 น
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้อง ส.อ.ท. 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณอุดม
  โทรศัพท์: 02-345-1132
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: udomt@off.fti.or.th, udom.fti@gmail.com
2. คุณเอกพล
  โทรศัพท์: 02-345-1117
  มือถือ: 086-329-1978
 
E-mail: aekaphonc@off.fti.or.th, aekaphon.fti@gmail.com
 
Share