สัมมนาฟรีสำหรับสมาชิก สัมมนา "การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบการ" ณ ห้อง River 2, 3 (Lobby Floor) โรงแรม Chatrium Hotel Riverside Bangkok ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ วันที่ 9 พ.ย. 58 จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


ใบสมัครกิจกรรม   กำหนดการ
                FOLLOW US
Like us & Share this page on Facebook, Google+, YouTube


                   

วันที่จัดกิจกรรม : 9 พฤศจิกายน 2558
เวลา : 13.00 – 16.30 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ ห้อง River 2, 3 (Lobby Floor) โรงแรม Chatrium Hotel Riverside Bangkok ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณอุดม
  โทรศัพท์: 02-345-1132
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: udomt@off.fti.or.th,udom.fti@gmail.com
2. คุณเอกพล
  โทรศัพท์: 02-345-1117
  มือถือ: 086-329-1978
 
E-mail: aekaphonc@off.fti.or.th, aekaphon.fti@gmail.com
 
Share