ฟรีสำหรับสมาชิก สัมมนา "สินค้านำเข้ากับความเสี่ยงในการตกเป็นคดีศุลกากร" ณ Hall EH 106 ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ BITEC บางนา กรุงเทพฯ (ภายในงาน Bus & Truck 2015) วันที่ 5 พ.ย. 58ใบสมัครกิจกรรม   กำหนดการ
                FOLLOW US
Like us & Share this page on Facebook, Google+, YouTube


                   

วันที่จัดกิจกรรม : 5 พฤศจิกายน 2558
เวลา : 16.00 – 18.00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ Hall EH 106 ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ BITEC บางนา กรุงเทพฯ (พื้นที่สัมมนาภายในงาน Bus & Truck 2015)
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณเอกพล
  โทรศัพท์: 02-345-1117
  มือถือ: 086-329-1978
 
E-mail: aekaphonc@off.fti.or.th, aekaphon.fti@gmail.com
2. คุณอุดม
  โทรศัพท์: 02-345-1132
  มือถือ: 086-329-1976
 
E-mail: udomt@off.fti.or.th,udom.fti@gmail.com
 
Share