ขอเชิญเข้าร่วมงาน การจัดคณะผู้แทนภาคเอกชนเดินทางเยือน : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ปิดรับสมัคร | เนื่องจากผู้สมัครเต็มแล้ว
     
การจัดคณะผู้แทนภาคเอกชนเดินทางเยือน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
LAOS & VIETNAM
จัดโดย สายงานส่งเสริมการค้าชายแดน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
     
     
Application & Agendar Download
     

.
Application Download >
 
.

Agendar Download >
    Tentative Program
Download >


.......................................................................................................................................................................................

FOLLOW US
Like us & Share this page on Facebook, Google+, YouTube.

             

วันที่จัดกิจกรรม : 24-27 พฤศจิกายน 2558
สถานที่จัดกิจกรรม : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณณัฐธิฉัตร์
  โทรศัพท์: 02-345-1127
  มือถือ: 083-383-8890
 
E-mail: natthichatc@off.or.th
2. คุณมายเดียร์
  โทรศัพท์: 02-345-1127
  มือถือ: 089-732-8898
 
E-mail: mydearr@off.fti.or.th
 
Share