ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย | 9th THAI - JAPAN Business Matching 2015
ปิดรับสมัคร | เนื่องจากผู้สมัครเต็มแล้ว
 
Japanese Version (Please Download below)
 
Thai Supplier side (Selling purpose) is fully booked.
Thai Buyers (Buying from Japanese suppliers) are available.
     
ขอเชิญเข้าร่วมงาน
9th THAI - JAPAN
Business Matching 2015
.   .
     
เรียน  สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ Business Matching

         เนื่องด้วย Japan Finance Corporation (JFC), หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCC) และ
BOI Unit for Industrial Linkage Development (BUILD) จะจัดงาน “9th Thai - Japan Business Matching 2015” เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการค้าการลงทุนในผู้ประกอบการที่เริ่มดำเนินธุรกิจ
ในประเทศไทย (ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้ประกอบการญี่ปุ่นและผู้ประกอบการไทย ได้แก่ ผู้ซื้อที่ประสงค์จะติดต่อผู้จัดจำหน่ายหรือสั่งซื้อสินค้าวัตถุดิบใหม่ๆ และผู้ขายที่กำลังหาช่องทางในการจัดจำหน่าย


วันและเวลา
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 - 17.00 น.

สถานที่
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)
88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) บางนา กรุงเทพฯ 10260

กลุ่มเป้าหมาย
  • ผู้ประกอบการของญี่ปุ่นและไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ
  • ผู้ซื้อที่ประสงค์จะติดต่อผู้จัดจำหน่ายหรือสั่งซื้อสินค้าวัตถุดิบใหม่ๆ
  • ผู้ขายที่กำลังหาช่องทางในการจัดจำหน่าย
หมายเหตุ :
เน้นกลุ่ม Auto Sector, Electric Equipment
ผู้ที่เข้ามาเจรจาความีขนาดธุรกิจใหญ่พอสมควร
และความมีประสบการณ์ส่งออก หรือ ทำการค้ากับญี่ปุ่นมาก่อน

 
จำนวนผู้ร่วมงาน
ประมาณ 200 กิจการ
(สำหรับผู้เข้าร่วมงานในฐานะ BUYER หรือ ผู้เข้าร่วมงานในทั้งสองฐานะ ทั้ง BUYER และ SUPPLER ทางผู้จัดงานจะเตรียมโต๊ะและเก้าอี้ไว้ให้บริการ จำนวน 130 ชุด โดยผู้ที่เข้ามาร่วมงานก่อนจะได้รับสิทธิ์ก่อนตามลำดับ)

วิธีการจับคู่
ผู้ประกอบการทั้งสองประเทศจับคู่ตามจุดที่จัดเตรียมให้
(ใช้เวลา 30 นาทีต่อการจับคู่ 1 รอบ รวมทั้งหมด 7 รอบ)

 
โดยจะแจกจ่ายเอกสารในการจับคู่ให้กับผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมงานล่วงหน้า
ผู้จัดงานจะทำการจับคู่ตามรายละเอียดของผู้ประกอบการที่สมัครเข้ามาโดยดูตามความเหมาะสม

 
Business Matching Focus Areas :  For Sellers, Buyers, Manufactures and Trading firms for Consumer Products, Food & Beverages, Automotive, Electric products, Assembly machinery, Precision Machinery, others, …, and etc.


 
ปิดรับสมัคร
*หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์การปิดรับสมัครก่อนหรือหลังตามวันที่แจ้งไว้ ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ณ ขณะนั้น
Application & Agenda Download
     

.
Application Download >
ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร Download >
  .

Activity Guide
Thai Version Download >
Japan Version Download >
 

แผนผังและขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
Download >

 
 
 
     


.....................................................................................................................................................................

FOLLOW US
Like us & Share this page on Facebook, Google+, YouTube.

             

วันที่จัดกิจกรรม : 9 ธันวาคม 2558
เวลา : 13.00 - 17.00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณเอกชัย
  โทรศัพท์: 02-345-1123
  มือถือ: 086-329-1975
 
E-mail: aekachaikh@off.fti.or.th, aekachai.fti@gmail.com
2. คุณพิมพิพัฒ
  โทรศัพท์: 02-345-1120
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: pimpipats@off.fti.or.th, pimpipats.fti@gmail.com
 
Share