ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา MYANMAR OPPORTUNITIES DAY | BUSINEDSS MATCHING & NETWORKING
MYANMAR OPPORTUNITIES DAY

Seminar, Business Matching & Networking

 
เอกสารประกอบการการบรรยาย   Facebook
    กด Like และ Share ภาพของท่าน บน Facebook
Download >   Click Here
     
Picasa    
ดาวน์โหลดภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน    
Download >    
     


 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา
MYANMAR OPPORTUNITIES DAY
 Business Matching & Networking   เจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจเมียนมาร์
     
.Application Download >   .Agendar Download >

Tentative Program + Bullet
Download >
 
List of the Myanmar Companies
for the B to B Business Matching Session

Download >
  .แบบฟอร์ม Company Profile
สำหรับ Business Matching (ภาษาอังกฤษ)

Download >
 
S31Hotel-Map
Download >
   
     
     


 
 Seminar    
     
     
Document Files Download
     

.
Application Download >
 
.

Agendar Download >
 

.
List of the Myanmar Companies
for the B to B Business Matching Session

Download >
 
.
แบบฟอร์ม Company Profile
สำหรับ Business Matching (ภาษาอังกฤษ)

Download >
 

S31Hotel-Map
Download >
   


.......................................................................................................................................................................................

FOLLOW US
Like us & Share this page on Facebook, Google+, YouTube.

             

 

วันที่จัดกิจกรรม : 26 ตุลาคม 2558
เวลา : 08.30 - 20.00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้อง Ballroom 1 ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณวนช
  โทรศัพท์: 02-345-1127
  มือถือ: -
 
E-mail: vanutm@off.fti.or.th
2. คุณสุทธนา
  โทรศัพท์: 02-345-1114
  มือถือ: -
 
E-mail: sutthanak@off.fti.or.th
3. คุณพิมพิพัฒ
  โทรศัพท์: 02-345-1120
  มือถือ: 086-329-1977
 
E-mail: pimpipats@off.fti.or.th, pimpipats.fti@gmail.com
 
Share